Kansen voor kinderen

On 11 september 2013 by Carine Bloemhoff

Afgelopen zaterdag stond er een artikel in het Dagblad van het Noorden over ontslagen bij de kinderopvangorganisatie SKSG. Deels wordt de inkrimping van de organisatie geweten aan de crisis en Rijksbezuinigingen. Een kleinere instroom is niet alleen slecht voor de werkgelegenheid in de kinderopvang en de participatie van ouders, maar kan ook gevolgen hebben voor de voorschoolse educatie van kinderen en taalachterstanden vergroten. Burgemeester en wethouders zijn voornemens om € 600.000 te bezuinigen op voor- en vroegschoolse educatie en kansenbeleid. Dit kan voornoemde problemen nog eens verergeren. Ik vrees dat de bezuinigingen ten koste gaan van de kansen van jonge kinderen die hierdoor blijvend op achterstand raken. Daarom stelde ik samen met mijn fractiegenoot Bea Enting vragen over de kwestie.

Het is belangrijk dat voor- en vroegschoolse educatie toegankelijk blijft voor alle kinderen in de stad. Dat betekent concreet: dichtbij in de wijk en zowel voor kinderen met werkende als met werkloze ouders. Een kind kan er niets aan doen als zijn/haar ouder werkloos wordt. Doel moet zijn dat kinderen, ongeacht hun thuissituatie, gelijk op kunnen trekken met andere kinderen. Wij willen daarom exact weten welke activiteiten er niet meer zullen plaatsvinden en welke gevolgen er zijn voor de toegankelijkheid van kinderopvang en peuterspeelzalen.

Ook vrezen we dat er meer werkgelegenheid verdwijnt en de pedagogische kwaliteit vermindert. Daarom willen we eerst weten hoeveel banen op de tocht staan door de bezuinigingen en wat de gevolgen zijn voor de pedagogische kwaliteit; worden de groepen groter, is er minder tijd voor individuele begeleiding?

Bezuinigen op voor- en vroegschoolse educatie heeft niet alleen gevolgen voor de ontwikkeling van kinderen in de stad, maar ook op de participatiemogelijkheden van ouders. Daarom wensen we inzicht in mogelijke negatieve effecten voor de ontwikkeling van kinderen en de maatschappelijke participatie van ouders.

Tot slot zetten we vraagtekens bij de nieuwe impuls voor Vensterscholen. Kinderopvang is namelijk een grote speler in de Vensterschool. Wij vragen ons af of hoe het college de nieuwe Vensterschool gaat vormgeven als er minder aanbod van kinderopvang is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>