Goed werk: 200 banenplan

Gisteren ben ik op diverse locaties met mensen in gesprek gegaan die een gesubsidieerde baan hebben. Eind 2011 hebben we besloten dat we 200 gesubsidieerde banen overeind zouden houden omdat de mensen nuttig werk doen voor onze stad. Daar zijn...

31st okt
image

De storm nadert en het dak lekt

Op woensdag 30 november jl. stelde de raad het nieuwe re-integratiebeleid en de afbouw gesubsidieerde arbeid vast. Mijn woordvoering staat hier (het gesproken woord geldt). De moties die wij hebben ingediend zijn alle drie aangenomen. Voorzitter, de storm nadert en...

09th dec
tumbnail

Met 200 banenplan snijdt mes aan twee kanten

Vandaag is de nota Actief in goede banen door het college gepresenteerd. Deze nota bevat de plannen voor de komende jaren om zoveel mogelijk mensen naar werk te begeleiden en actief te krijgen (re-integratie) en de plannen voor gesubsidieerde arbeid...

08th okt
wij willen werk

Plan Gesubsidiëerde arbeid (OOG-tv)

01st sep
elly

Kroonjuwelen uit de kast?!

Gisteren hadden we in de raadscommissie Werk en Inkomen een discussie over de toekomst van de re-integratie en gesubsidieerde arbeid in de stad. Nu hebben we het in de raad over veel grote projecten, maar dit is toch wel één...

14th jul
kroon

OOG Actueel gesubsidieerde banen

17th mei
OOG Actueel gesubsidieerde banen