Standpunten

Socialer maakt Groningen Sterker

Programma Carine Bloemhoff

Goed werk voor iedereen
‘Bestaanszekerheid bij een behoorlijk levenspeil voor iedereen.’ Zoveel is er niet veranderd sinds 1935. Daar stonden we voor en daar staan we nog steeds voor. Veel MBO-scholieren hebben moeite om een stageplek te vinden.  We gaan samen met de scholen in de stad aan de slag om te zorgen voor stageplekken. De gemeente Groningen geeft hierin het goede voorbeeld. In het veranderende ambtenarenapparaat wordt de frisse blik van jongeren binnengelaten door middel van stages en Startersbeursplekken. Jongeren verpieteren nu in participatiebanen, terwijl hun kennis en kunde voor de toekomst van Groningen nodig is.  Mijn leiderschap houdt in dat ik het verheffingsideaal altijd zal verdedigen. We zetten niet alleen in op inkomensondersteuning, maar ook op sport, onderwijs, activiteiten buitenshuis en taallessen.
Aan de onderkant van de arbeidsmarkt zal ik mij inzetten om het 200-banenplan in stand  te laten om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan de slag te houden. Zij doen nuttig werk en vormen het sociaal kapitaal van de stad. Indien we een wethouder mogen leveren in een volgend college, zal dat een wethouder Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn: bovenop goed werk, bovenop meedoen. Dat mogen we verwachten van een goede PvdA-bestuurder.

Sociaal rendement voorop in alles wat we doen
Aanbestedingen worden nog steeds gegund op basis van prijs in plaats van kwaliteit van werk, we bezuinigen op onze voorzieningen in de wijken en we bezuinigen op schoonmaak en groenonderhoud, terwijl daarin juist de mensen werkzaam zijn waar we het voor doen.
Mijn topprioriteit is om sociaal aanbesteden altijd boven geldelijk gewin te laten staan. Dat betekent concreet dat we bij aanbestedingen zorgen dat de positie van werknemers goed is geregeld, dat we bedrijven aanspreken op het niet naleven van de CAO of zeggenschap van werknemers en dat we vaker van zakenpartners vragen om het instrument ‘sociaal rendement’ (social return) in te zetten. De drempelbedragen voor sociaal rendement in aanbestedingen gaan naar beneden van minimaal €500.000,- naar €250.000,-. Van organisaties die we subsidiëren verwachten we ook dat ze werkzoekenden werkervaring kunnen laten op doen als ‘sociaal rendement’ voor de subsidie. Socialer maakt Groningen sterker.

De kracht in de wijken, solidariteit opnieuw organiseren
De gemeente Groningen heeft solidariteit in de afgelopen decennia praktisch weg geïnstitutionaliseerd. In de komende jaren wil ik met mensen de solidariteit anders en opnieuw organiseren. Zorg en welzijn organiseren we zo dicht mogelijk bij de mensen in de wijk. Het nu wegbezuinigen van accommodaties zonder dat je een helder decentralisatieplan hebt, is op de langere termijn de achterdeur uit. Een anker in de wijk zorgt ervoor dat we bij de decentralisaties mensen straks sneller maatwerk kunnen bieden en kunnen faciliteren om hun eigen wijk vorm te geven.
We geven ruimte voor nieuwe initiatieven en experimenten. Als bewoners  zelf ideeën hebben hoe de zorg beter en efficiënter kan worden geregeld, krijgen ze ruimte en kijken we waar we ze kunnen faciliteren. Wel blijft voorop staan dat mensen die onze zorg nodig hebben, dit altijd krijgen; niemand buiten de boot. Dit betekent ook dat we mensen die aan de kant staan stimuleren vrijwilligerswerk gaan doen. Dat mag in onze samenleving wel eens meer worden gewaardeerd. Als bijstandsgerechtigden zich willen inzetten voor hun wijk, stimuleert de gemeente dat in plaats van dit af te remmen.
Groningen was ooit experimenteerstad, maar loopt inmiddels achter op steden als Leeuwarden en Enschede. Dat moet anders: Groningen moet weer voortrekker worden in sociale wijkvernieuwing en de experimenten die hiermee gepaard gaan.

Politiek leiderschap waar het hoort: in de gemeenteraad
Als je kiest voor Carine Bloemhoff, dan weet je waar je aan toe bent. Ik zal als politiek leider plaatsnemen in de gemeenteraadsfractie om het PvdA-geluid te laten horen. Of we nu in de coalitie of in de oppositie terecht komen na maart 2014: ik zal vanuit de fractie de politieke koers uit blijven zetten en het college van Burgemeester en Wethouders scherp houden. Dat betekent dat ik compromissen zal moeten sluiten, maar nooit zal doen alsof het compromis het authentieke PvdA-geluid is.

Samen staan we sterk
Groningen is geen eiland. Door samenwerking in provinciaal, noordelijk, landelijk en Europees verband zullen we meer voor elkaar kunnen krijgen. Een goed afgestemde lobby is van onschatbare waarde zijn voor Stad én Ommeland. De PvdA moet vanwege de sterke rol die zij zowel lokaal, provinciaal als landelijk vervult hierin het voortouw nemen. Samen kunnen we meer bereiken als we acquisitie doen om bedrijven binnen te halen, samen gaan we ervoor zorgen dat we in het rode Noorden kansen creëren en kansen pakken. Innovatie stimuleren en inzetten op onze kracht: energie en Healthy Ageing. Ik kies er daarom in Groningen ook voor het economisch stimuleringsprogramma G-kracht de komende vier jaar zoveel mogelijk door te zetten. Dit programma levert volgens het college voor elke geïnvesteerde euro, zeven euro op voor de stad. Dit programma wegbezuinigen is pennywise en pound foolish. Laten we samen met de partners in de stad en de provincie blijven investeren in de Groninger economie. Dat is goed voor Stad én Ommeland.

Dit zijn mijn prioriteiten voor de komende vier jaar. Hiervoor vraag ik uw vertrouwen. - Carine Bloemhoff

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>